V letošním roce jsme se ve třídě 2. A pustili do práce podle Daltonského plánu. Naším záměrem je naučit děti pracovat samostatně, získat odpovědnost a naučit se spolupracovat. Daltonský plán zařazujeme do výuka 2x týdně jako doplněk k tradičnímu školnímu vzdělávacímu programu.

Jak to vlastně probíhá? Do výuky vkládáme tzv. daltonské bloky – hodiny. Děti mají připraveny pracovní listy na celý měsíc a je na nich, kdy je splní, nebo zda splní všechny, či jen některé. Záleží na jejich šikovnosti, ale hlavně aktivitě a zájmu. Za každý správně vyplněný pracovní list dostanou obrázkové razítko. Vyhodnocení probíhá vždy na konci měsíce.  Pět nejšikovnějších žáků získá drobný dárek a ostatní děti sladkou odměnu.

Výhodou této práce je, že žák si sám rozhoduje o své práci, určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními. Jedním z principů je totiž možnost poradit se se spolužákem, pokud žák nezná správnou odpověď. Kromě povinné části má daltonský plán ještě volitelné a extra úkoly, které pomáhají žákům relaxovat. Zařazujeme různé písničky nebo básničky, do kterých děti dopisují písmena či slova. U dětí jsou také oblíbené čtyřsměrky, tajenky a kreslení obrázků.

Tento způsob práce pomáhá mimo jiné učiteli odhalit motivaci dětí k učení. Ukazuje, kdo je schopný samostatné práce a je zodpovědný, a kdo je zvyklý na pobízení a dohled při práci. Při úkolech navíc se děti seznámí i s informacemi, které nezískají v běžné hodině. Zařazovat tyto metody do výuky se nám daří také díky vynikající spolupráci třídní učitelky a asistentky pedagoga.

Daltonský plán je metodický způsob výuky, jehož autorkou je Helen Parkhurstová, která jej použila ve své výuce poprvé právě před 100 lety.

Nahoru ↑