Žáci naší školy se pravidelně účastní celostátní dějepisné olympiády, která vždy důkladně prověří jejich znalosti historie. Témata bývají průřezová, proto úspěšní řešitelé musí prokázat jak výborný všeobecný přehled, tak i znalost konkrétních událostí.

Na naší škole se soutěžní klání konalo ve čtvrtek 29. 11. 2023. Na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“ si trouflo šestnáct žáků 8. a 9. ročníku. Největší přehled prokázal Kryštof Ševčík z 8.C, na druhém místě se umístil Ondřej Bílek, rovněž z 8.C, a vítěznou trojici uzavřela Anetka Kublová z 8.A.

Vítěze v tomto školním kole čeká další studium doporučené literatury a poté budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které proběhne v Muzeu Kroměřížska v lednu 2024. Doufáme, že si i nadále udrží nejen své výborné umístění, ale i zájem o naši historii.

K. Mrnůštík Navrátilová

Nahoru ↑