Pověst O holešovských podzemních chodbách nabrala reálné obrysy pro děti z 5.A poslední červnový pátek, kdy v rámci akce Den prázdných tříd, vyrazily s panem Karlem Bartoškem, autorem knih Holešovské pověsti a Pověsti a legendy Holešova, vstříc podzemnímu dobrodružství. Navázali jsme tak na podzimní úspěšné putování za holešovskými pověstmi, které pro nás přichystal právě autor populárně-naučných knih o historii Holešova. Panu Bartoškovi tímto moc děkujeme za čas, který nám věnoval, a hlavně za velmi poutavé povídání.

A co to ten Den prázdných tříd vlastně je? Tento den bychom mohli nazvat různě: Den inspirativních vycházek, Den odpočinku, Sportovní den, Den her v parku – podle toho, jaký nápad na jeho strávení učitelé a jejich žáci najdou. Dostal však jiný název: Den prázdných tříd. Jde o výjimečný mezinárodní svátek vzdělávání na čerstvém vzduchu. Svátek zavedla v roce 2012 skupina londýnských učitelů a jeho název dokonale a jasně odráží, co je jeho cílem: zajistit, aby třídy byly prázdné. Motivovat učitele, aby během tohoto dne alespoň jednu vyučovací hodinu strávili se svými žáky mimo školní budovu. To vše s cílem podpořit venkovní vzdělávání – pravděpodobně nejoblíbenější formu vzdělávání na světě. 1. Základní škola Den bez tříd uspořádala poslední červnový pátek.

 

Nahoru ↑