Tradiční Den Slabikáře v naší třídě 1.B proběhl ve středu 16. listopadu. Žáčci předvedli svým blízkým, co už se za první čtvrtletí ve škole naučili a slavnostně jim byl předán Slabikář, který vystřídal Živou abecedu. Čtení a psaní slabik i slov jim již nečiní větší potíže a neměli ani trému. Samostatně přednesli několik říkanek k probraným písmenům, zazpívali písničku, pracovali na interaktivní tabuli a ukázali správné držení plnicího pera při psaní do písanky. Za odměnu dostali pamětní listy, bublifuk a sladkou odměnu. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na další brzké setkání např. na Vánočním jarmarku, který se uskuteční 1.12. v renovovaném atriu naší školy.

Helena Jandová – tř. uč.

Také děti ze tříd 1. A, C i D se předvedly svým rodičům. Skládaly slabiky z papírových kostek a slova z kartiček nebo na tabuli. Nechyběly ani hádanky. Na závěr slavnostní hodiny byl pro každého prvňáčka za jeho pěkný výkon připraven upomínkový list, sladká medaile, drobný dárek a všemi tolik očekávaný Slabikář – ten dětem otevře cestu k dalším písmenkům a pěkným příběhům, které na ně ve Slabikáři čekají. Den Slabikáře se všem vydařil a prvňáčci ukázali, že začínají být zdatnými čtenáři.

Nahoru ↑