Každoročně se 26. září slaví Evropský den jazyků. Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, který byl Radou Evropy a Evropskou unií vyhlášen za Evropský rok jazyků, do jehož oslav se zapojilo 45 zemí. Aktivitami, které během něj probíhaly, poukázal na jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjádřil podporu jazykovému vzdělávaní. Úspěch Evropského roku jazyků a zájem národních spolupořadatelů přispěly k tomu, že se Rada Evropy rozhodla vytvořit novou každoroční tradici a prohlásila 26. září za Evropský den jazyků.

Také naše škola se díky SVČ TYMY do této akce zapojila. Holešovské TYMYčko dlouhodobě spolupracuje se zlínským Eurocentrem a na jeho pozvání za našimi páťáky dorazila Lívia Ranocha. Nejdříve se žáci dozvěděli spoustu novinek o vzniku jazyků, o různých zajímavých slovech, o skládání slov, vyzkoušeli si i různé jazykolamy, na závěr si dokonce zasoutěžili, ověřili nabyté vědomosti a prověřili jazykový um.

Věříme, že podobné akce přispívají k většímu pochopení jazykových odlišností a také k větší motivaci učit se cizím řečem.

Vyučující 5. tříd

Nahoru ↑