Každá hodina může být zábavná. Někdy se z nás žáků stanou přednášející, kteří zasvěceně prezentují svou práci na téma – Lidská sídla a naši živočichové. Pro vyhledávání informací jsme využili školní tablety a zjištěné informace byly opravdu zajímavé. Nové poznatky jsme propojili s nedávnými pokusy a měřeními. Vážili jsme a měřili různé učebnice a předměty kolem nás a tak vyšlo najevo, že 5 vrabců váží stejně jako jedna učebnice hudební výchovy. Matematika pak prověřila nejen hlavu, ale i naši zručnost. Pomocí geo-boardu jsme procvičovali  trojúhelníkovou nerovnost, porovnávali jsme obvody čtverců, obdélníků a trojúhelníků. Práce nás velmi bavila, trpělivě jsme hledali, zkoumali a opravovali své drobné neúspěchy.

Nahoru ↑