Že je studium cizích jazyků v současné době nezbytné, je fakt, který si na naší škole plně uvědomujeme. Naše žáky se snažíme motivovat ke studiu jazyků všemi možnými prostředky. Ať už je to možnost vycestovat do ciziny díky poznávacím zájezdům, či si poměřit své znalosti v jazykových soutěžích.

V uplynulých týdnech probíhala v jednotlivých ročnících školní kola těchto jazykových soutěží a to nejen v jazyce anglickém, ale dokonce i v němčině. Ti žáci, kteří nejlépe uspěli v písemné části, postoupili do kola ústního s jediným cílem a tím bylo získání prvenství.

Ve středu 7. 6. 2023 se pak vítězové setkali v atriu, kde jim paní ředitelka a vyučující cizích jazyků předali diplomy a dárky. Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Nahoru ↑