V dnešním díle se zaměříme na prostorovou orientaci.

S dítětem procvičujeme pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpřed, za, pod, nad – výrazně ovlivníme základy psaní, čtení a počítání.  Pojmy můžeme cvičit na klasickém papíru (pracovní listy) nebo přímo v nejbližším okolí Vás a Vašeho dítěte (ptáme se dítěte, co má nad hlavou, co je vpravo od něj, vlevo od něj, co má např. maminka za zády apod.).

V prvním pracovním listu pracuje dítě podle pokynů: v první řadě spojí tečky v každém čtverci tak, že čáru táhne shora dolů nebo zdola nahoru, v druhém řádku zleva doprava, ve třetím řádku zprava doleva a v posledním řádku pokyny střídáme.

jdeme-do-školy-3.1

Ve druhém pracovním listu bude práce obtížnější – dítě pracuje podle pokynů spoj tečku vlevo nahoře s tečkou vpravo dole, spoj tečku vlevo dole s tečkou vpravo nahoře.

jdeme-do-školy-3.2

Ve třetím pracovním listu dítě dokončí řadu geometrických útvarů – procvičíme nejen správné pojmenování základních tvarů, ale i logické dokončení řady. Pokud bude dítě prací zaujaté, může si útvary vymalovat, procvičí si motoriku ruky.

jdeme-do-školy-3.3

U všech úkolů dbáme na to, aby je dítě dokončilo.

Nahoru ↑