Vážení rodiče, v pracovních listech na tento týden se zaměříme na  předmatematické představy, které slouží k rozvoji myšlení a logického uvažování. Dítě by mělo mít osvojená pravidla, podle kterých  porovnává předměty ve svém okolí, třídí je a řadí, počítá po jedné, počítá správně na prstech či předmětech do pěti (do deseti).

V prvním pracovním listu seřadí obrázky podle velikosti, ukáže nejmenší a největší. jdeme-do-školy-4.1

Ve druhém pracovním listu přiřadí ke každému obrázku správný počet vyjádřený číslem. jdeme-do-školy-4.2

Ve třetím pracovním listu dítě správně spočítá předměty a navzájem počet porovnává. Ptáme se, na kterém obrázku je předmětů více, kde jich je méně, případně stejně. Dítě by mělo mít představu o čísle, to znamená chápe, že číslovka vyjadřuje počet. jdeme-do-školy-4.3

Nahoru ↑