Vážení rodiče, v dnešní části předškolní přípravy se budeme zabývat vizuomotorikou. Pod tímto pojmem si můžeme představit souhru oka, ruky a těla a manipulaci s předmětem na tomto základu vnímání. Vizuální koordinace slouží k dalšímu vývoji, který dítě potřebuje pro rozvoj čtení, psaní, spojení viděného a symbolu, orientaci na pracovní ploše a práci v prostoru.

Mezi vizuomotorické cviky patří například bludiště. jdeme-do-školy-8.1

Oblíbeným cvikem může být i spojování bodů a vytváření jednoduchého obrazce, v našem případě jsou to jednoduché geometrické tvary. jdeme-do-školy-8.2

Poněkud náročnější může být překreslování obrázků ve čtvercové síti – tady se zřejmě dítě neobejde bez Vaší pomoci, kdy jej při překreslování budete „navigovat“. jdeme-do-školy-8.3

Jako poslední jsme zařadili jednoduchý pracovní list, kdy dítě hledá cestu autíčka do garáže. Dbáme na to, aby tahy tužkou byly vedeny v mezích cestičky, pokud dítě chce, může zajíždět s autíčkem tam i zpět. jdeme-do-školy-8.4

Mezi další vizuomotorické cviky patří navlékání korálků, stavění kostek, třídění víček od PET lahví podle barvy….

zdroj pracovních listů: www.sikovny-cvrcek.cz, www.rvp.cz

Nahoru ↑