Krásné babí léto úplně vybízí trávit co nejvíc času venku. Ve čtvrtých a pátých třídách jsme toho v tomto týdnu velmi rádi využili. Dětem jsme ve škole vysvětlili, co to je umění s názvem Land art a v pracovní výchově vyrazili do zámecké zahrady ztvárnit toto krajinné umění, při kterém se vytváří díla v přírodě z přírodních materiálů. Někteří pracovali ve dvojici, jiní v menších skupinkách. Někdo měl hned jasnou vizi své práce, jiní spíše improvizovali a spontánně tvořili z nalezených přírodnin. A že to není jen umění pro umělce, ale že takové umělecké dílko zvládne i žák 1. stupně základní školy, dokládají naše fotografie.

Vyučující čtvrtých a pátých tříd

Nahoru ↑