LAND ART

Že vám toto slovo nic neříká?  Naši čtvrťáci už ví, o co jde a také si ho vyzkoušeli. Land art, neboli krajinné umění, je umělecký směr, který vytváří svá díla v přírodě a z přírodních materiálů. O land artu se začalo jako o uměleckém směru přemýšlet až v 60. letech, a to v USA. S land artem začali umělci, kteří byli unavení moderními technologiemi, pop artem a masmédii. Začali přemýšlet trošku víc ekologicky a táhlo je to do přírody. Jejich mottem bylo – proč nevynést umění ven, mimo galerijní prostory. Jako inspirace posloužila žákům prezentace děl světových i českých umělců, na kterých jsme si ukázali, co tento směr představuje a co vlastně land art znamená. Počasí nám přálo a již cestou do zámecké zahrady se sbíraly přírodniny různých tvarů, barev a materiálů. U hvězdárny a v zámeckém příkopu pak žáci realizovali svoje díla. Někteří pracovali ve dvojici, jiní v menších skupinkách. Někdo měl hned jasnou vizi své práce, jiní spíše improvizovali a spontánně tvořili z nalezených přírodnin. A že to není jen umění pro umělce, ale že takové umělecké dílko zvládne i malé dítě, dokládají naše fotografie.

Vyučující čtvrtých tříd

Nahoru ↑