V únoru 2022 se uskutečnil již 17.  ročník vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, kterou vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Této soutěže se účastní děti a mládež z mnoha zemí ve věku 10–19 let. Soutěž má za úkol připomenout mladým lidem krutou událost, která se odehrála roku 1942 v malé obci Lidice, a tak také uchovat památku na oběti nacistického teroru.

Soutěž měla dvě části, a to vědomostní, ve které si soutěžící prohloubili své znalosti o historických událostech vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu i poválečnému odkazu Lidic. Dalším úkolem bylo napsání eseje na zadané téma.

  1. Základní školu v Holešově v této soutěži reprezentovalo pět žáků a jako ukázku jejich práce přinášíme esej Moniky Jindrové ze třídy 8. C.

LIDICE VČERA A DNES

Nahoru ↑