Ve třídě 1.C se děti seznámily s masopustními zvyky, a to poněkud netradičně, výukou podle daltonského plánu. Seznámily se s tradicemi masopustních oslav, postavami průvodu a také s lidovými názvy. Během daltonské výuky děti samostatně plnily úkoly. Když si nevěděly rady, požádaly o pomoc kamaráda. Luštily křížovku, kreslily obrázky podle písemného zadání a doplňovaly písmena do názvů zvířat. Děti nejvíce bavila zejména výtvarná část, během které si vyrobily masku zvířete a namalovaly veselého šaška. Splnění každého si poznačily na kartičku a po vyřešení všech úkolů se pustily do zábavných úkolů na koberci. Daltonský blok nás všechny moc bavil a už teď se těšíme na příště😊.

Nahoru ↑