Žáci tříd 7.B, 7.C a 7.E tvořili a představovali v posledních vyučovacích hodinách německého jazyka prezentace na téma “MEIN JUGENDKLUB” (můj klub mladých). Podívejte se na některé z nich, jak se jim povedly.

Meine jugendklub jolana smékalová

Marcela Kubátová Košařová

Nahoru ↑