Mikulášská nadílka ve škole není jen událostí, ale zároveň krásnou tradicí, spojující minulost s přítomností.  Ani letos tomu nebylo jinak. Do prvních až čtvrtých tříd zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Ti měli za úkol potěšit hodné a postrašit zlobivé děti. Čerti nakonec odcházeli s prázdnou. Děti, které občas zazlobí, slíbily, že se polepší a budou se chovat vzorně. Čas prověří jejich sliby.

A co naši páťáci? Pro ty měl Mikuláš překvapení i v podobě zážitku. Studenti Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV nacvičili scénku zaměřenou na téma osobní svobody a na prevenci šikany. Vtáhli žáky do děje, zapojili je do řešení situací a poukázali na možná řešení.

Celá mikulášská družina všem dětem popřála, ať se jim ve škole daří, ať mají pod stromečkem pěkné dárky, ať jim slouží zdraví a mají úsměv na tváři po celý rok.

Velké poděkování patří řediteli VPŠ a SPŠ MV v Holešově panu plk. PhDr. PaedDr. Pavlu Novákovi, MBA, za podporu a spolupráci mezi školami a stejně tak paní PaedDr. Haně Bendové, Ing. Bc. Lence Klechové a jejich studentům za organizaci a samotnou realizaci této akce.

Nahoru ↑