Vážení rodiče, vláda rozhodla, že nastoupí do školy žáci 2. stupně i v našem kraji. Třídy se budou pravidelně střídat na prezenční a distanční výuce.
Od 10. 5. se tedy budou ve škole vyučovat všechny 6. a 8. třídy, v týdnu od 17. 5. to budou 7. a 9. třídy.
Rozvrh hodin bude stejný, jako při běžné výuce.
Třídy, které budou na distanční výuce, budou mít výuku podle rozvrhu a podle pokynů svých vyučujících.
Prosím, zkontrolujte si, zda má vaše dítě objednané obědy ve školní jídelně a podle potřeby je přihlaste nebo odhlaste.

Bližší informace obdrželi zákonní zástupci i žáci elektronickou žákovskou knížkou.

Ve škole je nutné nosit roušku, žáci 2. stupně se testují 2x týdne ráno v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy do nosu.

Nahoru ↑