Ve středu 17. 5. 2022 navštívili naši školu příslušníci Celního úřadu pro Zlínský kraj a připravili si pro žáky 9. A program sestavený z přednášky a ukázek praktických činností.  Během dvou vyučovacích hodin se žáci obohatili o spoustu informací. Na jednom ze tří stanovišť se dozvěděli, jak rozpoznat padělek od originálu a jaké výrobky a značky se nejčastěji padělají. Na dalším stanovišti na děti čekaly ukázky kontrabandu zabaveného Celní správou. K prohlédnutí byly k dispozici kožešiny medvěda, vlka, kabelky z krajtí kůže, výr velký, vzácné dřeviny a další.  Žáci byli také seznámeni s dokumentem CITES. Jedná se o úmluvu, která upravuje a stanovuje pravidla mezinárodního obchodu s ohroženými druhy zvířat a rostlin. Poslední ukázka byla připravená venku za školou. Žáci si zde prohlédli zásahové vozidlo. Auto bylo speciálně upravené pro potřeby Celní správy ČR, na střeše se nacházel maják i silná světla nutná pro osvětlení při nočním zásahu. V zadním prostoru auta byl kromě sedaček i stůl s počítačem a tiskárnou.

Rádi bychom tímto poděkovali celníkům z Celního úřadu pro Zlínský kraj za poutavý a vzorně připravený program.

Nahoru ↑