I ve školním roce2020/2021 probíhala na 2. stupni naší základní školy celoroční soutěž o nejlepšího přírodovědce. Letos byla většina matematických soutěží organizována distančně, a přesto se mnozí žáci  do těchto soutěží zapojili.  Do hodnocení jsou zahrnuty výsledky těchto soutěží: Přírodovědný klokan, Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pangea, a Krajská matematická soutěž. Výsledková listina pro letošní školní rok po vyhodnocení všech výše uvedených soutěží vypadá takto:

pořadí třída příjmení jméno
1. VII.C Křížková Vendula
2. VII.C Sklenář Radim
3. IX.C Chaloupek Lukáš
4. – 5. VIII.C Úlehla Jaromír
4. – 5. IX.C Jurčová Karolína
6. VIII.C Vajda Filip
7. – 9. VII.C Ponížil Radim
7. – 9. VIII.C Winkler Lukáš
7. – 9. IX.C Půčková Karolína

Všem žákům děkujeme za úspěšnou  reprezentaci.

Nahoru ↑