Školní rok 2023 – 24 jsme zahájili jako obvykle přivítáním všech žáků i pedagogů prostřednictvím školního rozhlasu. Ve staré budově jsme připravili pro děti slavnostní balónkovou bránu od mažoretek. Poté se paní ředitelka s panem místostarostou ing. Karhanem vydala do prvních tříd, aby společně přivítali nejmladší žáky, pozdravili jejich rodiče a popřáli všem úspěšný školní rok. Kromě drobných překvapení na školní lavici dostali žáčci od města Holešov plastové složky na písmenka s vyobrazením neznámějších holešovských pamětihodností a rozvrh hodin.

Zástupci ředitelky současně navštívili a přivítali všechny žáky ve třídách šestého ročníku. V tomto školním roce máme celkem 31 tříd, 14 na I. stupni a 17 na II. stupni. Škola se rozrůstá také o nové pracovníky. V tomto školním roce jich budeme mít už téměř 80! Jsou to noví učitelé, asistenti pedagoga i správní zaměstnanci. Koordinace takového množství pracovníků, tříd a oddělení školní družiny je sice náročná, ale společnými silami jistě vše zvládneme.

Hodně elánu, trpělivosti, optimismu a zdraví přejeme všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům!

Nahoru ↑