Dne 6.10.2021 jsme se my, žáci 7.C a 8. C, zúčastnili výletu do Olomouce. Tento výlet jsme vyhráli v Krajské matematické soutěži třídních kolektivů, kde se obě naše třídy umístily na 1.místě.

Hlavním cílem našeho výletu byla Pevnost poznání.

Ráno pro nás přijel ze Zlína autobus až ke škole. My všichni natěšení nastoupili a jelo se. Za chvíli jsme byli v Olomouci a po chvilce chůze i v Pevnosti poznání. Tam jsme se rozdělili do tří skupinek, ve kterých jsme se střídali při různých aktivitách. Postupně jsme si prohlédli všechny čtyři expozice: „Živá voda“, „Do historie!“, „Rozum v hrsti“ a „Světlo a tma“. Během prohlídky jsme si mohli všechny zajímavé exponáty vyzkoušet, pohrát si se spoustou hlavolamů a vyzkoušet a ověřit znalosti z fyziky a jiných přírodních věd. Všechno se nám úplně nepovedlo, ale aspoň jsme to zkusili. 😊

Další naší zastávkou bylo digitální planetárium. Tam jsme se mohli uvelebit na sedací vaky a křesla na zemi a sledovat zajímavé filmy o vesmíru. Filmy byly sice zajímavé, ale ležení tak pohodlné, že někteří z nás tam stihli i usnout! 😉

Jako další jsme absolvovali výukový program „Barevná duha“. Vyzkoušeli jsme si jednoduchý pokus a ověřili zručnost, pozornost a vědomosti hlavně z fyziky. Bylo to zajímavé, protože jsme si vyzkoušeli práci v chemické laboratoři.

Po akcích v Pevnosti poznání jsme chtěli jít i na prohlídku města, ale protože pršelo, museli jsme ji vynechat. Poslední naší zastávkou byla tedy Galerie Šantovka, kam jsme se těšili celý den. Tam jsme si dali něco „dobrého“ a odpoledne jeli zpět do Holešova.

Žáci 7.C a 8.C

Nahoru ↑