V závěru školního roku jsou prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Tento již téměř rituál je určen žáčkům, kteří si na konci první třídy osvojí základy čtenářské dovednosti a přichází tuto významnou zkušenost oslavit do holešovského zámku, kde jsou podrobeni slavnostnímu aktu pasování na čtenáře a složení slibu. Bylo nominováno 66 žáčků prvních tříd. V sala terreně se dostavil i hojný počet rodičů a prarodičů. Děkujeme paní knihovnici z dětského oddělení Zaoralové, králi Václavu IV. a královně Johance. Pasování proběhlo 8.června jako slavnostní ukončení projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, kdy děti obdržely knihu, která je určena pouze pro tento projekt.

Za kolektiv ŠD

Dagmar Solařová

 

Nahoru ↑