Každým rokem je součástí výuky tělesné výchovy plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníků. Děti absolvovaly celkem deset dvouhodinových lekcí, které vedly kvalifikované instruktorky Českého červeného kříže z Kroměříže. Čtvrťáci výcvik tímto ukončili, třeťáky čeká ještě v příštím školním roce opět v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Plavecký výcvik není pouhým zpestřením výuky, ale také u dětí rozvíjí psychomotorické schopnosti, podporuje správné držení těla, posiluje imunitní systém a celkovou odolnost organizmu. Naši čtvrťáci si kurz užili plnými doušky.  Za své výkony v plavání nad vodou i pod vodou dostali všichni plavci mokré vysvědčení.

Umět plavat je dovednost, kterou potřebuje k životu každý a je to výborný sport, jehož provozování tělu prospívá.

4.A a 4.B

Nahoru ↑