Začátek školního roku v 2. A  patřil mimo jiné vzpomínkám na prázdniny.  Děti během volných letních dnů nezahálely a své získané dovednosti z první třídy využily při tvorbě krásných prázdninových deníků.  Mohly si zde psát, kreslit, lepit fotky, vstupenky, pohlednice, počítat výdaje z výletů, zapisovat přečtené knihy a zážitky z prázdnin. Dětem se deníky velmi zdařily, zvláště krásná grafická úprava a nádherné písmo zaslouží pochvalu.

Nahoru ↑