Post Bellum je organizace, která se věnuje mnoha projektům mapujícím historii naší země. Jedním z nich jsou Příběhy našich sousedů.

Naše škola se zapojila do tohoto projektu již podruhé. Žáci Aneta Kublová, Josef Trhlík a Jan Diatka pod vedením asistenta pana Miroslava Dvořáka natočili video ze vzpomínek paní Ludmily Sadilové. Vzpomínala na 2. světovou válku a její ukončení. Hlavně ale na období kolektivizace. Její soused, který se celý život věnoval práci v zemědělství a byl úzce spjatý s půdou a krajinou, velmi těžce nesl nucené stěhování z rodné vesnice do velkoměsta na Slovensko.

Slavnostní předvádění prezentací vytvořených v rámci tohoto projektu se konalo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Spolu s naší trojicí vystoupili žáci dalších 9 škol z Uherskohradišťska a Holešovska. Některé příběhy pamětníků byly velmi zajímavé i dojemné. Všichni žáci si dali velkou práci s definitivní podobou záznamu příběhu. Slyšeli jsme rozhlasové nahrávky a viděli sestříhané videozáznamy. Celá akce byla ve společenském centru velmi pěkně a důstojně připravena. Přítomní pamětníci obdrželi kytice, drobné dárky a odměněni byli také žáci i jejich pedagogické doprovody.

 

Jarmila Růžičková

Nahoru ↑