V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.

Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Přihlášku vystavuje a potvrzuje základní škola.

Talentové zkoušky u uměleckých oborů (konzervatoří) se konají v termínu od 4. až 31. ledna 2021. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března.

 

Měsíc Den Činnost
Listopad do 30.11. Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Leden 4. – 31.1. Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou
4. 1. – 31.1. Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
4. – 31.1. Talentové zkoušky v konzervatoři
do 31. 1. Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou obdrží zápisový lístek
do 31. 1. Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou)
Únor 5. – 15. 2. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou
Březen do 1. 3. Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
do 8. 3. Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a CZVV
do 15. 3. Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky obdrží zápisový lístek
Duben do 5. 4. Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
12. -28. 4. Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány
22. – 30. 4. Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány
12., 13. 4. Konání JPZ do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástaveb
14., 15.4. Konání JPZ do víceletých gymnázií
do 28. 4. Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (řádný termín)
do 30. 4. Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících JPZ
Květen 12., 13. 5. Náhradní termín konání JPZ
do 14. 5. Odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělání konajících JPZ (s výjimkou uchazečů konajících JPZ v náhradním termínu a uchazečů přijatých na základě odvolání)
19. 5. Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (náhradní termín)

 

INFORMAČNÍ ZDROJE

www.zkola.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.burzaskol.cz

www.monitorzk.cz

Nahoru ↑