Hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání. Mezi učitelem a žákem existuje určitá úmluva o harmonogramu práce na dané období. Žák rozhoduje sám o své práci, sám si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními. Daltonské bloky zařazujeme v naší třídě jako doplněk k tradičnímu školnímu systému. Daltonský plán staví na třech základních principech: volnosti – být zodpovědný za své učení, samostatnosti – být samostatný při plnění úkolů a spolupráci – učit se pracovat v kolektivu.

A jak to během Daltonského dne vypadá v naší třídě? Žáci dostanou práci na 3 – 4 vyučovací hodiny. Zadání se provádí zápisem na tabuli, tak aby žáci měli po celou dobu všechny potřebné informace na očích. Poté obvykle následuje moment odložené pozornosti, kdy žáci o úkolech přemýšlejí a plánují si své strategie učení. Někteří začnou nejjednodušším úkolem, jiní naopak tím nejnáročnějším. Během této doby se žáci nedotazují učitele. Je to jen na nich, musí o úkolech přemýšlet sami nebo si říct o pomoc svým spolužákům. K principům daltonské výuky patří, že si žák sám zvolí pořadí plnění povinností. A tak se nám běžně ve třídě stane, že část dětí vypracovává matematické úkoly, jiní třeba píší slohové cvičení a všichni se přitom snaží dodržovat dohodnutá třídní pravidla.

Barbora Winklerová a 4.A

Nahoru ↑