O své znalosti z oblasti nejrůznějších zimních disciplín se mohli v rámci projektu Zimní sporty podělit žáci třídy 3. A.  Tvorba projektů  probíhala ve skupinách. Děti si samy rozdělily úkoly a každý člen skupiny mohl přispět k vytvoření co nejlepší práce. Při realizaci jednotlivých projektů děti využívaly vlastní zkušenosti, poznatky z televize, internetu i encyklopedií. Žáci si tak rozšířili znalosti o zimních disciplínách a jejich sportovcích, kteří reprezentují naši republiku. Důležitou součástí projektu bylo uvědomění si vzájemných vztahů mezi sebou a posílení skupinové spolupráce. Na závěr proběhla prezentace prací.

Nahoru ↑