Naši žáci 4. a 5. ročníků často pracují v předmětech vlastivěda a přírodověda s tablety. Hledají tam informace o učivu a z nalezených textů, různých výstřižků, vlastních kreseb nebo grafických znázornění vytvářejí velmi zdařilé práce. Výhodou je propojení těchto předmětů s výchovnými, jako je výtvarná a pracovní výuka.

Nahoru ↑