Projektová výuka

Současné školství využívá pro výuku celou řadu metod. Patří mezi ně i u dětí velmi oblíbené projektové vyučování, jehož výsledkem je projekt v různé podobě. Během projektové výuky žáci řeší samostatně zadaný problém a k jeho řešení využívají všechny dostupné prostředky, především pak literatura a digitální technologie. Projekty velmi často používají mezipředmětové vztahy a učí děti spolupráci a vzájemné komunikaci. Velmi jsme se ve 4.A těšili až skončí distanční výuka a my budeme opět propojovat vlastivědu s výtvarnou výchovou či přírodovědu s pracovními činnostmi. I když jsme společně ve škole teprve pár týdnů, už jsme stihli několik projektových výuk – Přemyslovská knížata, Ekosystém parku a hlavně několikadenní a všemi předměty prostupující projekt Z rytířských dob.

B. Winklerová, TU

Nahoru ↑