• Od 30. 11. 2020 se prezenční výuky denně budou účastnit všichni žáci 1. stupně a žáci 9. tříd.
 • Žáci 6. , 7. a 8. tříd budou mít rotační  výuku (střídání prezenční a distanční výuky), přesný rozpis najdou ve svém rozvrhu v Edupage.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Konzultace bude předem domluvena a bude probíhat v místě určeném ředitelkou školy.
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat).
 • V průběhu výuky se mohou vyskytnout nějaké další drobné úpravy, dáme včas na vědomí žákům i zákonným zástupcům.
 • Po celou dobu je nutno mít ve všech prostorách školy roušky, doporučujeme více kusů na den. Odložit je mohou jen při konzumaci svačiny.
 • Z důvodu pravidelného větraní prosíme, aby žáci měli dostatek teplého oblečení. Je nutno stále dodržovat platná zvýšená hygienická opatření.
 • Škola se otvírá od 7:15 hod., v prostorách šatny se žáci nebudou shromažďovat a ihned po příchodu budou odcházet do svých tříd.
 • Žáci se nebudou stěhovat do jiných učeben, výuka bude probíhat v určené třídě.
 • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, výuka tělesné výchovy a hudební výchovy bude upravena.
 • Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky, žáci budou v oddělených skupinách.
 • Školní klub a kroužky nebudou probíhat.
 • Provoz školní jídelny: Všichni žáci mají automaticky od 30. 11. přihlášené obědy.  Pokud žák nechce odebírat obědy, je nutno si oběd řádně odhlásit.

KONKRÉTNÍ ROZPIS PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VÝUKY PRO 6. – 8. ROČNÍK:

 • v pondělí 30. 11. nastoupí 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E + 8. C. Prezenční výuku budou mít i ve středu a v pátek. V úterý a čtvrtek budou mít tyto třídy distanční výuku a dostanou práci domů.
 • v úterý a čtvrtek se budou vyučovat ve škole třídy 7. A, 7. B, 7. C, 7. D + 8. A, 8. B, na pondělí, středu a pátek dostanou předem práci domů – bude distanční výuka.
 •  v hodinách distanční výuky mohou učitelé pozvat žáky na výuku on-line (např. i v hodině výchovy po dohodě s vyučujícím), nebude to však pravidlem
 • v dalším týdnu se prezenční a distanční výuka tříd vymění (princip je stejný, jak jsme nastavili před uzavřením škol)
 • třídy budou mít stálou učebnu, nebudou se učit v odborných učebnách kromě jazyků a IT
 • V EDU PAGE ŽÁCI JIŽ TEĎ PŘEHLEDNĚ VIDÍ, JAKOU VÝUKU MAJÍ V JEDNOTLIVÉ DNY
Nahoru ↑