Koncem listopadu proběhl v prvních třídách 1. Základní školy v Holešově slavnostní Den Slabikáře.

Naši prvňáčci museli splnit několik čtenářských úkolů. Skládali slabiky, slova a věty, četli před třídou i samostatně a řešili křížovku s tajenkou. Za úspěšné zvládnutí získali svou první knihu – Slabikář. Odnesli si domů také pochvalný list a spoustu odměn. Přejeme do dalších školních měsíců stálé nadšení a radost z poznávání nového.

Třídní učitelky prvních tříd.

Nahoru ↑