V hodinách prvouky děti začaly probírat téma Čas. Učí se orientovat v čase, poznávat hodiny, pracovat s kalendářem. Nejvíce je zaujalo povídání o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Do hodin si děti donesly staré předměty z domácnosti, rodinné fotografie, starožitné šperky, známky, odznaky a knihy od svých prarodičů. V českém jazyce jsme si četli ze starých knih Ondřeje Sekory. V matematice porovnávali jejich ceny. Téma děti tak zaujalo, že se rozhodly ho zpracovat i v hodinách výtvarné výchovy a bohatě zapojily svou fantazii.

Jak si děti představují město budoucnosti?

‚‚V budoucnosti budou mít supermarkety tryskový pohon a budou létat nad náš dům.‘‘

‚‚V budoucnosti budou růst peníze na stromech a my je budeme sbírat.‘‘

‚‚V budoucnosti budeme žít na stromech v malých domcích.‘‘

‚‚Všech domy budou mít oči, pusu a uši.‘‘ 🙂

Nahoru ↑