V rámci učiva prvouky měli žáci třetích tříd možnost více poznat okolí města a jeho historii. Na jejich cestě je provázel pan Jan Machala, který jim poutavě vyprávěl o památkách Holešova. Žáci navštívili oba kostely, holešovský zámek i s jeho zahradou, nahlédli do synagogy a na závěr se na židovském hřbitově setkali s panem Achabem Haidlerem, který jim četl v hebrejštině. Děti jsou teď bohatší o spoustu zajímavých poznatků. Bylo to nezapomenutelné dopoledne.

Nahoru ↑