Pionýrský sedmikvítek je kulturně-umělecká soutěž pro jednotlivce i kolektivy, která probíhá v celé republice. Patří sem například Dětská Porta, divadelní, literární, taneční nebo výtvarné činnosti. Republikové finále hostí za taneční a výtvarný obor Středisko volného času Holešov – TYMY. V letošním školním roce získalo SVČ TYMY putovní pohár za účast v tanečním oboru. Naše 1. Základní škola získala stejný pohár za účast ve výtvarně-rukodělném oboru. Poháry jsme převzali u příležitosti koncertu Děti dětem v Kongresovém centru v Praze 3. února 2024. Poděkování patří vyučujícím na 1. stupni, především paní Ing. Winklerové a  Mgr. Jeřábkové a na 2. stupni Mgr. Pilařovi a Mgr. Heglasové, kteří pravidelně posílají výtvarné práce svých žáků do soutěže. 🙂

Nahoru ↑