Rubrika Jdeme do školy slouží především pro rodiče dětí, které navštěvují předškolní oddělení mateřské školy a nastoupí povinnou školní docházku.

Věříme, že rubrika bude užitečná nejen pro děti, ale i pro všechny ty, kteří se předškolní přípravou zabývají. Každý týden si můžete s Vaším předškolákem vyplnit speciálně připravené pracovní listy. Ty budou zaměřeny vždy na určitou oblast, kterou je třeba před nástupem do školy rozvíjet.

Jdeme do školy 1

První týden se zaměříme na oblast grafomotoriky.

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

Při vyplňování pracovních listů by mělo dítě držet tužku správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím. Vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu.

Při obtahování spirál dbáme na to, aby dítě začínalo od středu spirálky. U ostatních úkolů vždy ve směru šipky.

Pokud rodiče nemají možnost si listy vytisknout, mohou s dítětem pracovat na čistý papír a plnit úkoly dle pokynů z pracovních listů.

Zdroj pracovních listů: www.rvp.cz

Grafomotoricke-ukoly-kocourka-Drapka

Jdeme do školy 2

Vážení rodiče, ve druhém týdnu se s Vašimi předškoláky „podíváme“ na oblast zrakového vnímání.

Dobře zvládnutá oblast zrakového vnímání je jedním z hlavních předpokladů úspěšného zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel.

Vnímání barev a tvarů.  V následujícím pracovním listu s dítětem pojmenujte geometrické tvary. Stejné spojte čarou a vymalujte toutéž barvou. barvy a tvary

Zrakové rozlišování. Při těchto úkolech je důležité postupovat od nejjednodušších po složitější.  V prvním pracovním listu vyhledáváme dva shodné obrázky. shodné obrázky

Ve druhém pracovním listu vyhledáváme jeden odlišný obrázek v řadě. odlišný obrázek

Ve třetím pracovním listu vyhledáváme rozdíly ve dvojicích obrázků. dvojice obrázků

Nahoru 

Nahoru ↑