Historie

Základní kámen obecné a měšťanské školy byl položen 2. června 1888. Stavba, vybudovaná stavitelem Antonínem Fišerem, byla otevřena 15. září 1889 a prvním ředitelem školy se stal Jan Rozsypálek.

V roce 1907 byla škola rozdělena. V jedné její polovině se učily dívky a ve druhé chlapci, proto škola měla a má v průčelí dva vchody, mezi nimiž byla dělící zeď. Po dvaceti letech svého trvání již škola nestačila narůstajícímu počtu žáků, a proto byla v jejím sousedství roce 1911 otevřena nová škola pro vzdělávání dívek. O té doby je zvykem říkat 1. Základní škole Holešov „chlapecká“ a sousední 2. Základní škole Holešov “dívčí“.

Za dlouhou dobu trvání prožívala škola doby radostné, ale i smutná období dvou světových válek. Těžké období I. světové války zanechalo své stopy ve výuce. Chyběli učitelé, kteří bojovali na různých frontách, celá řada dětí ztratila své otce. Škola sloužila pro potřeby armády a v tělocvičně byl umístěn vojenský lazaret. Projevil se i citelný nedostatek jídla a ošacení, ve školách byly pořádány sbírky ve prospěch vdov a sirotků. Válka byla mimořádnou zkouškou pro žáky i učitele, proto byl její konec přijat s velkým nadšením.

První republika přinesla doby klidnější i těžší. Období hospodářské krize vystřídala šířící se hrozba fašismu. Po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939 se poměry ve škole značně zhoršily. Z pohraničí, Slovenska a Podkarpatské Rusi se sem přistěhovala řada rodin a jejich děti posílily početní stavy škol. Do škol proniká němčina a přestává se vyučovat dějepisu. Velká část prostoru školy, zejména na konci války, sloužila nacistické armádě.

Během poválečných let prošlo celé školství několika změnami školské soustavy. Mění se i naše škola. Od roku 1958 dochází ve školní budově a jejím zařízení k řadě oprav. Jsou budovány nové šatny, zřízeny pracovny fyziky, chemie a nová dílna. V letech 1972-1973 proběhla za plného provozu generální oprava. Bylo instalováno ústřední topení, vyměněny dveře a okna, opravena elektroinstalace.

Od počátku 80. let je škola dále modernizována a průběžně vybavována potřebnou didaktickou technikou i novým nábytkem. V roce 1984 bylo slavnostně otevřeno nově opravené hřiště za budovou školy. Bylo vybaveno asfaltovým povrchem, běžeckou dráhou, místem pro hod koulí, dvěma doskočišti pro skok daleký, mobilními stojany pro košíkovou, osvětlením pro večerní sportování a malou tribunou. Zbylo místo i na nevelké hřiště pro výuku dopravní výchovy. Prostory školy postupně opět nedostačovaly počtu žáků. Proto se vyučovalo také ve 2 třídách zřízených v budově Ústřední školní jídelny, později dojížděli žáci tří tříd I. stupně do školy v Dobroticích, po roce 1989 se využívala i uvolněná pionýrská klubovna ve Smetanových sadech.

Nedostatek prostor vyřešilo zbourání sousedních jeslí, zabrání pozemku „dopravního hřiště“ a ke stávající budově se připojila nová přístavba. Základní kámen byl položen v roce 1994, v roce 1995 byla  přístavba školy s dvaceti třídami a sportovní halou otevřena. Tím začíná v historii školy nová etapa.

Současnost

V původní staré budově probíhá výuka žáků prvního stupně. Třídy i ostatní prostory jsou postupně renovovány, můžete si je  prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve staré části budovy se nachází také malá tělocvična (v r. 2020 probíhá její rekonstrukce), cvičná kuchyňka (renovovaná v roce 2017), místnosti pro školní družinu; v prvním patře kancelář školy a ředitelna.

V nové přístavbě probíhá od roku 1995 výuka žáků druhého stupně. V této nové budově se nachází 12 tříd a odborné pracovny a laboratoře přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu. Pro výuku jazyků jsou využívány 3 odborné učebny, jedna je navíc vybavena sluchátkovými boxy (učebny byly rekonstruovány z projektu IROP v roce 2019). V rámci výuky všech předmětů jsou využívány 4 učebny výpočetní techniky (modernizovány taktéž z projektu IROP 2019). V nové budově je umístěna rovněž učebna výtvarné výchovy a učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem a velká sportovní hala s horolezeckou stěnou. V suterénu se nachází učebna dílen pro práci se dřevem, která byla v roce 2015 renovována z projektu s přispěním ESF a státního rozpočtu.Tyto odborné pracovny si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Třídy I. i II. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi s dataprojektorem a tabulemi keramickými.

V přízemí nové přístavby se nachází školní klubovna, v atriu jsou umístěny automaty na mléčné výrobky a na zdravé svačiny.

Od školního roku 2014 – 15 má škola další pracoviště pro školní družinu: sídlí v prostorách nad Ústřední školní jídelnou.

Od roku 2020 jsme partnerskou školou jazykové školy Lingua Centrum Olomouc a připravujeme žáky na mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka – KET a PET.

 

Nahoru ↑