Žáci 9. tříd se tradičně utkali ve znalostech anglického jazyka. V písemné části prokázali znalosti gramatiky, porozumění textu a zvládnutí poslechu. Nejúspěšnější potom absolvovali i ústní část, která se skládala z pohovoru, samostatného vyprávění na vylosované téma a reakce na dotazy pedagogů.

Velkou pochvalu zasluhují René Šumšal (3. místo), Nikoleta Tůmová (2. místo) a Sofie Červenková (1. místo), všichni žáci 9. C.

Mgr. Ambróšová a Mgr. Obdržálková, vyučující AJ

Nahoru ↑