Vážení rodiče,

od května 2017 máte možnost využívat služeb školního psychologa v prostorách školy. Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (společně s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence) a vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracuje s klimatem třídních kolektivů, se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy. Jeho služby mohou využít žáci, rodiče, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní psycholog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami.

 S čím se můžete na školního psychologa obrátit a co Vám může poskytnout:

Děti/ žáci mohou školního psychologa vyhledat např. v situaci:

  • obavy ze školního selhání;
  • mají problémy s učením;
  • se začleněním do třídního kolektivu;
  • nedokáží se prezentovat před ostatními, zažívají nepříjemné pocity při ověřování znalostí;

Rodiče mohou se školním psychologem individuálně konzultovat:

  • studijní a výchovné problémy dětí;
  • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;

Rodič i žák musí být prokazatelně informováni o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, a o prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta. Při své práci se řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace:

Pondělí: 12:00 – 17:30

Úterý: 10:00 – 16:00

Čtvrtek: 10:00 – 16:00

Pátek: 7:00 – 13:00

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY OD 1. LISTOPADU 2023

Pondělí: —-

Úterý: 8:00 – 16:30

Středa: —-

Čtvrtek: 8:00 – 16:30

Pátek: 7:00 – 13:30

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě telefonické domluvy.

Krizová intervence je poskytována ihned.

Služby školního psychologa  zajišťuje:

Mgr. Pavla Dočekalová – školní psycholog

Telefon:

573312080(kancelář školy),

573312075 (pracovna),

739103836 (pracovní mobil)

Místnost č. 115 (přízemí nové budovy, zvonek u dveří – zadejte 75)

Nahoru ↑