Středověké písmo v současné škole? Naši žáci 7. ročníků se mohli seznámit s tímto literárně výtvarným uměním, které současně souvisí s jejich dějepisným učivem. Na začátku dubna se na podnět paní učitelky Lakomé uskutečnil workshop, ve kterém se žáci dozvěděli něco o vývoji písma, středověkých listinách, psacích pomůckách a také o začátku knihtisku. Vyzkoušeli si dokonce i tvorbu vlastní středověké iniciály. Tu si na konci workshopu dokonce i pozlatili. Celá akce se uskutečnila v rámci projektu Šablony III – “Učení je zábava” jako jeden z projektových dnů, které na škole pořádáme. Pečlivou prací při tvorbě vlastní iniciály žáci rozvíjeli své polytechnické dovednosti. Na jejich rozvoj se právě náš projekt zaměřuje. Všem žákům dílo velmi podařilo 😊. Tímto děkujeme paní Markétě Poskočilové – lektorce workshopu za nevšední zážitek.

Nahoru ↑