září                        12.        15:30 – 16:30

listopad                7.           15.30 – 17:30

leden                     9.          15:30 – 17:30     konzultace, není společný začátek, pokud nebude v pozvánce uvedeno jinak

květen                  21.          15:30 – 18:00    konzultace nebo dle pozvánky třídního učitele

Zákonní zástupci žáků mohou požádat o individuální konzultaci kdykoli mimo tyto termíny a dohodnout se s vyučujícími.

Nahoru ↑