září                        22.        15:30 – 16:30

listopad                10.         15.30 – 17:30

leden                     5.          15:30 – 17:30     konzultace, není společný začátek, pokud nebude v pozvánce uvedeno jinak

květen                  11.          15:30 – 17:30

Zákonní zástupci žáků mohou požádat o individuální konzultaci kdykoli mimo tyto termíny a dohodnout se s vyučujícími.

Nahoru ↑