Nejen putování po místních památkách, ale i seznámení se s životem na vesnici, je cílem učiva třeťáků. Proto jsme v prvních týdnech měsíce září navštívili Muzeum v přírodě Rymice. Kromě lidových staveb na nás čekala zajímavá přednáška o včelách a jejich produktech. Všechny poznatky jsou pro nás důležité a uplatníme je nejen v hodinách prvouky, ale i v dalším životě.

Nahoru ↑