Žáci 3.C se v hodinách prvouky blíže seznamují s učivem o České republice. Téma se prolíná více předměty. V českém jazyce jsme četli Pověst o praotci Čechovi a Pověst o založení Prahy. V prvouce jsme si povídali o poloze ČR, o sousedních státech a státních symbolech. V hudební výchově jsme si připomněli naši státní hymnu. Žáci si také poprvé v hodině vyzkoušeli práci s tablety a vyhledávali na internetu informace o vzniku skladby ,, Kde domov můj“. Na závěr se žáci pokusili výtvarně zpracovat její text a velmi se jim to povedlo. Práce děti bavila a už teď se těší na další takové hodiny😊.

Nahoru ↑