BADATELSKÝ KLUB již tradičně navštěvují se zájmem někteří žáci 1. stupně a od letošního školní roku mohou tento klub navštěvovat i žáci 2. stupně.

Činnost klubu je zaměřena na prohlubování zájmů o přírodovědné předměty.

Žáci formou praktických experimentů rozvíjí své vědomosti z oblasti fyziky, chemie a přírodopisu.

Vyzkoušeli si již funkci jednoduchých elektrických obvodů, naměřili pH některých běžně dostupných látek, sestavili chemickou aparaturu a následně provedli filtraci.

Nahoru ↑