Naše škola uspěla v žádosti o dotaci v projektu IROP na rekonstrukci odborných učeben a dalších prostor. Celý název projektu zní: Rekonstrukce odborných učeben a výstavba venkovní učebny 1. Základní škola Holešov 2.

Číslovka 2 na konci názvu značí skutečnost, že projekt v původní verzi nebyl schválen a bohužel z něj vypadla stavba venkovní učebny. V názvu tedy zůstala, ale návrh byl doplněn o pořadové číslo 2.

Co všechno v projektu v celkové hodnotě 15 858 157,37 Kč pořídíme?

Práce budou rozděleny na 2 etapy. V první etapě se o letošních hlavních prázdninách zrekonstruuje podlaha ve sportovní hale a na školním hřišti vyrostou herní prvky pro mladší děti a workoutové zařízení pro starší žáky. Tuto etapu zahájíme v červenci 2024, výuka ve školním roce tedy nebude nijak krácena a v měsíci červnu proběhne jak rozloučení se žáky 9. tříd, tak všechny lekce společenské výchovy.

V dalším školním roce 2024 – 2025 opět během hlavních prázdnin plánujeme rekonstrukci vnitřních prostor staré budovy v prvním poschodí, kde vzniknou 4 odborné učebny. Jedná se o multimediální odbornou učebnu pro přírodní vědy, informatiku, jazykovou učebnu a učebnu pro matematiku spolu s kabinetem. V přízemí potom zrekonstruujeme 3 oddělení školní družiny.

O průběhu všech prací budete včas informováni.

 

Mgr. Jarmila Růžičková

Nahoru ↑