Výuka pomocí tabletů je zajímavým zpestřením klasické výuky a v žádném případě jimi nenahrazujeme klasické pojetí našeho vyučování. Tato zařízení slouží pouze jako doplněk ve chvíli, kdy budou žáci s jejich pomocí schopni vytvořit takové výstupy, které by bez nich udělat nedokázali. Na 1. Základní škole držíme krok s technikou, ale nenecháváme se jí pohltit.

Na čtvrtek 8. února se děti z 5.A těšily. Opět přišla na řadu projektová výuka. Propojili jsme výtvarnou výchovu a vlastivědu a pod rukama dětí vznikala zajímavá dílka, která měla jednoho společného jmenovatele – 2. světovou válku. A jaká byla témata? Kluci se věnovali protektorátu, zbraním, Luftwaffe, RAF či zapojení USA do války. Dívky vyhledávaly informace o konkrétních osobách a jejich roli ve válce. Jednalo se o Emila Háchu, Adolfa Hitlera, Reinharda Heydricha, Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Některá děvčata zpracovávala témata nadmíru těžká – osudy holešovských Židů, holokaust, vypálení Lidic a Ležáků,…

Druhý den přišla na řadu prezentace a obhajoba každého projektu. Někteří se na tuto část velmi těšili, jiní měli trochu obavy. Ale vzhledem k tomu, že se nejednalo o premiéru, protože tento výstup z našeho projektového vyučování jsme nedělali poprvé, všichni svůj úkol zvládli.

Nechceme, aby se naši žáci pouze biflovali nazpaměť letopočty bez širších souvislostí. Mimo školu od nich zaměstnavatel a ostatně i sám život budou vyžadovat spíše kreativitu, umění komunikace, spolupráce či schopnost diskuse, v níž člověk umí naslouchat druhým i vysvětlit a prosadit své stanovisko. A my doufáme, že i třeba tato forma výuky jim v budoucím životě napomůže prosadit se.

Barbora Winklerová

Nahoru ↑