Již druhým rokem se naše škola zapojila do výtvarné soutěže partnerského města Považská Bystrica. Akce nesla název “Tak to vidím já” a úkolem dětí a mládeže bylo letos ztvárnit pohled na jejich kraj. Jak napsala v propozicích hlavní organizátorka paní Anna Kardošová, hlavním cílem této výtvarné soutěže je zvýšit zájem žáků o výtvarné umění v jeho různorodosti, přenést viděné různými výtvarnými technikami na výkres, plátno či jiný podkladový materiál. Naše děti se pustily do malování významných historických a kulturních památek, snažily se zachytit tradice a folklór a nezapomněly ani na přírodní krásy Zlínského kraje.

Jestli v konkurenci českých i slovenských výtvarníků žáci 1. ZŠ obstáli, se dozvíme těsně před vysvědčením.

Barbora Winklerová

Nahoru ↑