Vážení rodiče a žáci!

Došlo ke spuštění webových stránek Ministerstva školství, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:
– plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
– prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
– rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a zveřejnění výsledků.
Webové stránky jsou dostupné na odkaze:  https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

 

Nahoru ↑