Vážení rodiče, od pondělí 8. června zahájíme výuku žáků 6. – 8. ročníku

  • Bude se jednat zejména o výuku hlavních předmětů (M, Čj, Aj), výuka nebude každodenní
  • Výuka bude probíhat od 7:45, přesný rozvrh zašleme žákům podle toho, kolik se na prezenční výuku přihlásí, abychom mohli dodržet všechna zdravotní opatření.
  • Odchod po skončení výuky bude podle rozvrhu výukových skupin.
  • Pro žáky budou k dispozici dezinfekční prostředky, roušky (minimálně 2) bude mít žák vlastní včetně sáčku na roušky.
  • Úklid bude zabezpečen několikrát denně.
  • Žáci budou vcházet do školy novou budovou jednotlivě podle příchodu nebo příjezdu dopravy od 7:15 do 7:45.
  • Docházku přihlášených žáků budeme evidovat, proto prosíme o dodržování pravidel jako při běžné výuce (omluvenky předem nebo dodatečně nejpozději do 3 dnů).
  • Před zahájením výuky předloží přihlášený žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení je v příloze zprávy nebo budou formuláře k vyzvednutí také dopoledne do 11:30 před vstupem do staré budovy školy.

Žádáme o vyjádření zájmu do 1.6.2020:

  1. přihlásit žáka k účasti na výuce ve škole
  2. zájem o školní jídelnu

Prosíme, abyste své děti přihlašovali k výuce prostřednictvím třídních učitelů.

Nahoru ↑