Děti se v průběhu školního roku zapojují do různých aktivit, pracují samostatně i společně, učí se vzájemně si pomáhat a spolupracovat. Při výuce uplatňují svou přirozenou zvídavost a chuť se dozvědět něco nového. Využívají svou tvořivost i zručnost. Výsledkem jsou velmi pěkné práce dětí, příjemná atmosféra ve třídě a radost z nových vědomostí potřebných pro jejich život. Prostřednictvím přiložených fotografií nahlédněte do naší třídy.

Mgr. O. Jeřábková a M. Rafajová, třídní učitelka a asistentka třídy
Nahoru ↑